ყურადღება ! გაქირავება დროებით შეჩერებულია


ველოსიპედის გაქირავების ფასი

სამთო ველოსიპედის ფასი : დღე 25 ლარი / საათი 5 ლარი


Bicycle rental price
mountain bikes price: day 25 GEL / hour 5 GEL