Tour De France – ტუმბო

27.00 

ტუმბოს გააჩნია 2 თავი
მსხვილ თავიანი კამერისთვის
წვრილ თავიანი კამერისთვის

აღწერა

მაღალი ხარისხის ტუმბო (ნასოსი)