ველო სერვისის ფასები / Bike Service Price List

 

 1. დისკის გასწორება (5-10₾) – დისკის მდგომარეობის მიხედვით
 2. ჯაჭვის, კბილანების გაწმენდა (10-15₾)
 3. მუხრუჭების გამართვა (5-10 ₾)
 4. მუხრუჭის ზეთის შეცვლა (10-15₾)
 5. ამორტიზატორის სერვისი (20-50₾)
 6. დისკის გადაწყობა (15-20 ₾)
 7. მუხრუჭის “Re-Build” (15-20₾)
 8. ბუდის სერვისი (10-15₾)
 9. ჯაჭვის სერვისი (3₾)
 10. საჭის დამჭერის ხუნდების ჯაჭვის ან კბილანების შეცვლა (5-10₾)
 11. ჯაჭვის გადაბმა (3-5₾)
 12. კამერის აღდგენა (3₾)
 13. “HeadSet” – ის სერვისი (10-20₾)
 14. სამუხრუჭე დისკის გასწორება (5₾)
 15. სატერფულის სერვისი (10-15₾)


პაკეტი “სრული” – 95 ₾

ჩარჩოს სერვისი
ამორტიზატორის სერვისი
მუხრუჭებში ზეთის შეცვლა
+ “ზოგადი სერვისი”


პაკეტი “ზოგადი სერვისი” – 50₾

დისკების გასწორება
სიჩქარეების რეგულირება
მუხრუჭების რეგულირება
ბუდეების სერვისი
ჯაჭვის და კბილანების სერვისი


პაკეტი “მინი” – 20 ₾
მუხრუჭების რეგულირება

სიჩქარეების რეგულირება
ჯაჭვის დაზეთვა
1 დისკის გასწორება

 

 1. Wheel truing  (5-10GEL) 
 2.  Drive train cleaning (10-15GEL)
 3. Brake adjusting  (5-10 GEL)
 4. Brake bleed (10-15GEL)
 5. Suspension service  (20-50GEL)
 6. Wheel build  (15-20 GEL)
 7. Brake Re-Build (15-20GEL)
 8. Hub service (10-15GEL)
 9. Chain oiling (3GEL)
 10. Brake pads, chain or cassette replacement (5-10GEL)
 11. Chain connecting (3-5GEL)
 12. Tube repair (3GEL)
 13. Headset service or replacement  (10-20GEL)
 14. Disc brake truing (5GEL)
 15. Pedals service (10-15GEL)