ზოგადი
50 სერვისი ადგილზე
● დისკების გასწორება
● სიჩქარეების რეგულირება
● მუხრუჭების რეგულირება
● ბუდეების სერვისი
● ჯაჭვის და კბილანების სერვისი
მინი
პოპულარული
20 სერვისი ადგილზე
● მუხრუჭების რეგულირება
● სიჩქარეების რეგულირება
● ჯაჭვის დაზეთვა
● 1 დისკის გასწორება
სრული
95 სერვისი ადგილზე
● ჩარჩოს სერვისი
● ამორტიზატორის სერვისი
● მუხრიჭებშო ზეთის შეცვლა
● + ზოგადი სერვისი
სერვისის მენიუ
5-50 სერვისი ადგილზე
● სიჩქარეების რეგულირება 5-10 ლ
● ჯაჭვის კბილანების გაწმენა 10-15 ლ
● მუხრუჭის გამართვა 5-10 ლ
● მუხრუჭის ზეთის შეცვლა 10-15 ლ
● ამორტიზატორის სერვისი 5-50 ლ
● დისკის გასწორება 5-10 ლ
● დისკის გადაწყობა 15-20 ლ
● მუხრუჭის ``Re-Build`` 15-20 ლ
● ბუდის სერვისი 10-15 ლ
● ჯაჭვის დაზეთვა 3 ლ